Luminarze Rosyjskiej Emigracji

 

Spotkanie 4.

«Душа вещи: быт и бытие русской эмиграции 

в ее книгах, письмах и воспоминаниях»

 

22-23 października 2018

Русские дети-беженцы
Константинополь, 1920 г.?
(Huntington W. The Homesick Million. Boston, 1933).

 

Luminarze rosyjskiej emigracji – to wielowymiarowy projekt realizowany w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, który stanowi szeroką platformę naukową, edukacyjną
i międzykulturową.

 

W ramach tej inicjatywy podejmowane są różnorodne działania, mające na celu wniesienie istotnego wkładu

we współczesne badania emigrantologiczne oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu historii emigracji rosyjskiej

w Polsce.

 

Międzynarodowe konferencje naukowe – stwarzają płaszczyznę interdyscyplinarnego dyskursu naukowego oraz wymiany poglądów polskich i zagranicznych specjalistów zajmujących się emigracją rosyjską. 

Dotychczas odbyły się trzy spotkania, zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych.

Spotkanie I: Iwan Bunin

Spotkanie II: Pisarki rosyjskiej emigracji

Spotkanie III: Memuarystyka rosyjskiej emigracji

 

Seria wydawnicza „Luminarze Rosyjskiej Emigracji” – prezentuje wybitne sylwetki emigrantów rosyjskich. Dotychczas w ramach serii ukazały się następujące tomy:

 

Borys Popławski, Automatyczne wiersze, tłum. G. Ojcewicz, (2009);

Iwan Bunin, Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście…, red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2013);

Iwan Bunin, Człowiek, pisarz, tłumacz… w ujęciu współczesnej buninologii, red. red. I.A. NDiaye,
B. Kozak, T. Marczenko (2015);

Matka Maria, Nie ma życia bez cierpienia…, red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2015);    

Matka Maria, Chcę wejść we wszystkie niepokoje ziemi..., red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2015);   

Matka Maria, Kocham rozpalony grzechem świat..., red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz (2015);   

Pisarki Rosyjskiej Zagranicy – w literaturze, kulturze i korespondencji, red. I.A. NDiaye, B. Kozak (2016)

Twórczość rosyjskiej zagranicy — satyra i emigracja, red. I.A. NDiaye (2018)

 

Projekty edukacyjne (wystawy, prelekcje, tłumaczenia, spektakle) – realizowane we współpracy ze Studenckim Kołem Przekładu, działającym w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, mają na celu zapoznanie studentów z dziedzictwem pierwszej fali emigracji rosyjskiej w Polsce oraz przywracanie pamięci o stosunkach polsko-rosyjskich okresu międzywojennego. Obecnie realizowany jest projekt pocztówkowy „Warszawskie adresy emigracji rosyjskiej”.

Komitet organizacyjny

dr hab. Iwona Anna NDiaye, prof. UWM

przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr Beata Jeglińska

sekretarz

dr Joanna Nawacka

dr Olga Letka

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now